Top 3 Game Đổi Thưởng - Nổ hũ đổi thưởng

  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

    H

SINH VIÊN TIÊU BIỂU

nổ hũ đổi thưởng

Cù Thị Hoa

Lớp CĐĐD K11A2, Khóa 11

Đơn vị công tác: TCT CP Hợp Lực

nổ hũ đổi thưởng

Bùi Văn Vinh

Lớp CĐĐD K9A2, Khóa 9

Đơn vị công tác: Bệnh viện đa khoa Hợp Lực

nổ hũ đổi thưởng

Phùng Thị Na

Lớp CĐĐD K9A2, Khóa 9

Đơn vị công tác: Bệnh viện đa khoa Hợp Lực

nổ hũ đổi thưởng

Hoàng Thị Tuyết

Lớp CĐĐD K9A2, Khóa 9

Đơn vị công tác: Trung tâm xét nghiệm công nghệ cao Hợp Lực

nổ hũ đổi thưởng

Vũ Nguyên Giáp

Lớp CĐĐD K9A2, Khóa 9

Đơn vị công tác: Trung tâm xét nghiệm công nghệ cao Hợp Lực

nổ hũ đổi thưởng

Đào Thị Thảo

Lớp CĐĐD K9A2, Khóa 9

Đơn vị công tác: Trung tâm xét nghiệm công nghệ cao Hợp Lực

nổ hũ đổi thưởng

Trần Xuân Sao

Lớp CĐD K9A9, Khóa 9

nổ hũ đổi thưởng

Lê Thị Hoài Anh

Lớp CĐĐD K9A2, Khóa 9

nổ hũ đổi thưởng

Trịnh Thị Oanh

Lớp CĐĐD K9A2, Khóa 9

Đơn vị công tác: Bệnh viện đa khoa Hợp Lực

nổ hũ đổi thưởng

Trịnh Đức Kiệt

Lớp CĐĐD K9A2, Khóa 9

Đơn vị công tác: Trung tâm xét nghiệm công nghệ cao Hợp Lực

nổ hũ đổi thưởng

Trương Thị Quỳnh

Lớp CĐĐD K9A2, Khóa 9

Đơn vị công tác: Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hợp Lực

nổ hũ đổi thưởng

Thị Huyền Trang

Lớp CĐĐD K9A2, Khóa học 2018-2021

Đơn vị công tác: Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hợp Lực

nổ hũ đổi thưởng

Nguyễn Hoài Lâm

Lớp Dược 8A, Khóa học 2017-2019

Đơn vị công tác: Hiện vẫn đang học tập tại Trường Cao đẳng Hợp Lực

nổ hũ đổi thưởng

Lê Thị Thương

Lớp Y sỹ 7A, Khóa học 2015-2017

Đơn vị công tác: Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hợp Lực

nổ hũ đổi thưởng

Văn Thị Điệp

Lớp Y sỹ 7A, Khóa học 2015-2017

Đơn vị công tác: Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hợp Lực

nổ hũ đổi thưởng

Hoàng Thu Trà

Lớp Y sỹ 3C, Khóa học 2012-2014

Đơn vị công tác: Bệnh viện đa khoa Hợp Lực

nổ hũ đổi thưởng

Lê Thị Vui

Lớp Y sỹ 2A, Khóa học 2011 - 2013

Đơn vị công tác: Trại giam số 5 - Bộ Công an

nổ hũ đổi thưởng

Nguyễn Viết Tuấn

Lớp Y sỹ 2B, Khóa học 2011 - 2013

Đơn vị công tác: Nhà máy Z111 Thanh Hóa

nổ hũ đổi thưởng

Lương Xuân Hùng

Lớp Y sỹ 2G, Khóa học 2011-2013

Đơn vị công tác: Bệnh viện đa khoa Hợp Lực

nổ hũ đổi thưởng

Cao Xuân Cường

Lớp ĐD2A, Khóa học 2011-2013

Đơn vị công tác: Bệnh viện Chợ Rẫy

nổ hũ đổi thưởng

Trần Quang Song

Lớp Y sỹ 2D, Khóa học 2011-2013

Đơn vị công tác: Bệnh viện đa khoa Hợp Lực

nổ hũ đổi thưởng

Hoàng Văn Thành

Lớp ĐD1G, Khóa học 2010-2012

Đơn vị công tác: Bệnh viện đa khoa Hợp Lực

nổ hũ đổi thưởng

Nguyễn Hà Trang

Lớp ĐD1C, Khóa học 2010-2012

Đơn vị công tác: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

nổ hũ đổi thưởng

Lê Văn Chính

Lớp Y sỹ 1G, Khóa học 2010-2012

Đơn vị công tác: Bệnh viện Vinmec Hải Phòng

nổ hũ đổi thưởng

Vũ Đình Luân

Lớp Y sỹ 1D, Khóa học 2010 - 2012

Đơn vị công tác: Trường Giáo dưỡng số 3- Cục C10 - Bộ Công an

Liên hệ